Đăng Ký Ngay

15 Chỉ số quan trọng

KHI TRIỂN KHAI EMAIL MARKETING 

Việc đo lường chất lượng chiến dịch email marketing giúp doanh nghiệp biết được mức độ hiệu quả của email gửi đi để từ đó có thể cải thiện và tối ưu để đạt kết quả tốt hơn. Vậy làm sao để đo lường mức độ hiệu quả của một chiến dịch email marketing? Câu trả lời là dựa vào các chỉ số.

Dưới đây là 15 chỉ số quan trọng và thường gặp nhất:

15

Lợi nhuận từ email (Email campaign profitability)

14

Doanh thu từ người đăng ký (Revenue per subscriber)

Tỷ lệ gia tăng danh sách (List growth rate)

9

Doanh thu từ email được mở (Revenue per open email)

13

Doanh thu trung bình từ email (Average revenue per email sent)

12

Tỷ lệ duy trì người đăng ký (Subscriber retention rate)

10

Tỷ lệ nhấp/mở (CTOR)

6

Tỷ lệ thoát (Bounce rate)

3

Tỷ lệ nhấp (Click Through rate; CTR)

2

Tỷ lệ mở (Open Rate)

1

Tỷ lệ hủy đăng ký (Unsubcribe rate)

4

Tỷ lệ khiếu nại (Spam complaint rate)

5

Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion rate)

7

Tỷ lệ đăng ký email (Email signup rate)

8

Tỷ lệ churn (Churn rate)

11

TÀI LIỆU NÀY SẼ GIÚP DOANH NGHIỆP 

Tối ưu chỉ số và tăng chuyển đổi

Đánh giá hiệu quả chiến dịch

Hiểu hành vi của khách hàng

Cụ thể, những chỉ số này có ý nghĩa gì và được đo lường ra sao? Hãy để lại email để nhận tài liệu nhé!

© Copyright IMP © 2020 | All Rights Reserved